Szent István (plébánia)templom

A Várhegyről letekintve szokatlan homlokzatot lehet megfigyelni: a Berényi Zsigmond utca 3. sz. ház falán egy templom boltíve látható. Bár a XVI. században Evlia Cselebi török utazó még az ún. Mehkene dzsámiról ír a helyszínen, a török kiűzése után az imahelyet templommá építették át. Nem egyértelmű, hogy csupán átalakítás vagy visszaállítás történt, hiszen korábban többször fordult elő, hogy a törökök templomot építettek át mecsetté (lásd: Bakócz-kápolna). A XVIII. század elején a plébániatemplom már állt, azt Szent István vértanú tiszteletére szentelték fel. 1715-ben Battyhány József érsek azonban az egyhajós templomot „szerfölötti öregsége és szűkössége” miatt elbontattja és a ma is látható épületet emeli fel, a templom harangjait és oltárait pedig átszállítják Szentgyörgymezőre. Kérdéses ugyanakkor, hogy a templomot valóban lebontották vagy csak átépítették, mivel a jelenlegi épület alaprajza szinte megegyezik az 1756-ban felmért templom alakzatával. Szintén nem egyértelmű, hol helyezkedett el a templom temetője. Bár a korabeli egyházlátogatás szerint ez utóbbi a Várhegy oldalán terült el, előfordulhat, hogy a Krey-féle térképen, az épület előtt jelölt kriptalejáró is a templomhoz tartozott.

Forrás: MRT 5., 122., Pálinkás László: Esztergom XVIII. századi művészete. Bp., 1937.

Hol voltak még ilyen templomok?

Mentorhálózat