Szent István (helyőrségi) templom

Noha Barkóczy Ferenc érseki beiktatását követően megkezdte a Várhegy teljes átrendezését, váratlan halálával az építkezések abba maradtak, az érseki szék is hosszú ideig betöltetlen maradt. Így Mária Terézia a grandiózus tervek helyett egy jóval szerényebb, egy tornyos barokk templomot építtetett, melynek tervezője ugyanaz a Franz Anton Hillebrandt, akit az új székesegyház építésével is megbíztak. A templom alapkövét 1768-ban tették le, mely alkalomból Mária Terézia emlékérmet veretett. A templom szobrait Carlo Adami (a budai városháza sarkán található Athéné szobor faragója), illetve Hebenstreit József készítette. A várat kaszárnyaként használók miatt az épületet helyőrségi templomnak is nevezték, melynek oltárképét Rosier Antal pozsonyi festő készítette, s amelyet jelenleg a Keresztény Múzeumban őriznek. A templomot az újrainduló munkálatok miatt 1821-ben lebontják, az egykoron homlokzatán álló Szent István és Szent László szobrot áthelyezik a rámpa felső végeibe, ahol a szobrok ma is láthatóak.

Forrás: Pálinkás László: Esztergom XVIII. századi művészete. Bp., 1937.

Hol voltak még ilyen templomok?

Mentorhálózat